โลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้กลายเป็นโลกที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเอาสิ่งที่เป็นดิจิตอลเข้ามาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต, การใช้โทรศัพท์สมาทโฟน, การใช้แทปเล็ต ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลทำให้ธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างง่ายดายเป็นเท่าตัว ทำให้เรามักพบเห็นธุรกิจแบบ SMEs และธุรกิจแบบ Start up มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่คุณจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้ได้นั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม คุณจะเพียงแค่ดูแลเฉพาะเรื่องการบริหารอย่างเดียวไม่ได้เป็นอันขาดเพราะหากเมื่อใดที่คุณดูแลเพียงด้านเดียวนั่นอาจทำให้บริษัทของคุณกลายเป็นบริษัทที่ไม่ทันคู่แข่ง ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ […]