สำหรับบริการจดทะเบียนนั้นมีชื่อทางภาษาอังกฤษเต็ม ๆ ว่าBusiness Registration เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางเราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นบริการที่ลูกค้าค่อนข้างให้การตอบรับที่ดีมาก บริการนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ได้แก่ การจดทะเบียนเพื่อการจัดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกทะเบียนที่เป็นทะเบียนมูลค่าเพิ่ม, ทำการขึ้นทะเบียนด้านประกันสังคม , ทำการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อขอใบอนุญาตทำโรงงานหรือเพื่อขอใบอนุญาตสำหรับการส่งเสริมทางด้านการลงทุน , ทำการจดทะเบียน ทำการขอใหม่ […]