สำหรับเรื่องของการทำบัญชีนั้นทางบริษัทของเราเปิดมาเพื่อรองรับลูกค้าส่วนนี้โดยตรงอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าที่ยังคงติดปัญหาที่ว่าเพิ่งเปิดบริษัทใหม่มาหรืออาจยังไม่เคยดำเนินกิจการใด ๆ มาก่อน แบบนี้ทางเราได้กำหนดราคาแบบเหมาจ่ายขั้นต้นไว้ที่ราคา8000 บาทเท่านั้น (ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงของค่าดำเนินการปิดบัญชีและค่านำส่งส่วนงบการเงินไว้ด้วย) แต่หากใครที่สนใจบริการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทส่วนนี้ทางเราคิดค่าดำเนินการเพียงแค่ 10000 บาท ส่วนเรื่องของบริการด้านนี้ที่รวมเข้ากับการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดเพียงแค่ราคา 13000 บาทเท่านั้น (เป็นราคาที่รวมทุกค่าบริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) สำหรับส่วนของข้อมูลที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดเตรียมให้กับทางบริษัทของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงาน […]