สำหรับบริการของทางเรานั้นยังมีบริการเสริมอีกมากมายที่พร้อมจะรองรับความต้องการของทางลูกค้าอยู่เสมอซึ่งรายละเอียดของบริการเสริมทางเรานั้นบริษัทได้ทำการคิดอัตราค่าบริการแบบคร่าว ๆ ให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนไว้บางส่วนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาที่แสดงยังไม่รวมส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน การดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตัวอย่างราคาของบริการเสริม อาทิเช่น หากกรณีที่ทางคุณต้องการขอเลขผู้เสียภาษีพร้อมกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนนี้ราคาจะอยู่ที่3500 บาท ส่วนในกรณีขออนุมัติเพื่อการยื่นภาษีแบบออนไลน์ราคาจะอยู่ที่ 2000 บาท (แต่หากทางลูกค้าสนใจทำแบบบัญชีในลักษณะของรายเดือนทางเราจะไม่คิดบริการในส่วนนี้แต่อย่างใด) , หากกรณีของการจดเพื่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น […]