ประเด็นวางแผนเกี่ยวกับภาษีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางลูกค้านิยมเลือกให้บริษัทของเราเข้าไปดูแลเป็นอันดับต้น ๆ หากจะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? นั่นก็เป็นเพราะการที่ให้ทางบริษัทของเราเข้าไปดูแล เข้าไปจัดการรายละเอียดเรื่องภาษีให้สามารถทำให้ทางลูกค้าประหยัดเงินในส่วนของการเสียภาษีได้จำนวนมาก บริษัทของเราจะเน้นอาศัยช่องโหว่ที่มีอยู่ทางกฎหมายมาช่วยซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดแต่เป็นลักษณะของการออกแบบรูปแบบเพื่อการเสียภาษีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งล้วนดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายอย่างแน่นอน สำหรับรายละเอียดการยื่นภาษีแบบรายเดือนจะประกอบไปด้วย การดำเนินการยื่นภาษีเงินได้แบบภงด 1 ภงด.3 และ ภงด.53 , ดำเนินการยื่นภาษี […]