1 min read 0

มารู้จักบริการเสริมของเราสักเล็กน้อย…

สำหรับบริการของทางเรานั้นยังมีบริการเสริมอีกมากมายที่พร้อมจะรองรับความต้องการของทางลูกค้าอยู่เสมอซึ่งรายละเอียดของบริการเสริมทางเรานั้นบริษัทได้ทำการคิดอัตราค่าบริการแบบคร่าว ๆ ให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนไว้บางส่วนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาที่แสดงยังไม่รวมส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน การดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตัวอย่างราคาของบริการเสริม อาทิเช่น หากกรณีที่ทางคุณต้องการขอเลขผู้เสียภาษีพร้อมกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนนี้ราคาจะอยู่ที่3500 บาท ส่วนในกรณีขออนุมัติเพื่อการยื่นภาษีแบบออนไลน์ราคาจะอยู่ที่ 2000 บาท (แต่หากทางลูกค้าสนใจทำแบบบัญชีในลักษณะของรายเดือนทางเราจะไม่คิดบริการในส่วนนี้แต่อย่างใด) , หากกรณีของการจดเพื่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น […]

0 min read 0

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการตรวจสอบภายในของทางเรากันดีกว่า!!!!

สำหรับการตรวจสอบภายในนั้นวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ ก็คือ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนงบการเงินรายปีตามรูปแบบที่ควรจะเป็น ตามแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชี, เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจุดบกพร่องทางการดำเนินงานของระบบบัญชีที่สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ในอนาคต , เพื่อควบคุมระบบภายในและหลักทางด้านบัญชี , เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการทุจริตที่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เองก็ตาม สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ เรื่องของการวางแผน ส่วนนี้ทางเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานของทางบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น […]

0 min read 0

ลองเลือกเราให้ดูแลคุณดูสิ…

สำหรับเรื่องของการทำบัญชีนั้นทางบริษัทของเราเปิดมาเพื่อรองรับลูกค้าส่วนนี้โดยตรงอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าที่ยังคงติดปัญหาที่ว่าเพิ่งเปิดบริษัทใหม่มาหรืออาจยังไม่เคยดำเนินกิจการใด ๆ มาก่อน แบบนี้ทางเราได้กำหนดราคาแบบเหมาจ่ายขั้นต้นไว้ที่ราคา8000 บาทเท่านั้น (ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงของค่าดำเนินการปิดบัญชีและค่านำส่งส่วนงบการเงินไว้ด้วย) แต่หากใครที่สนใจบริการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทส่วนนี้ทางเราคิดค่าดำเนินการเพียงแค่ 10000 บาท ส่วนเรื่องของบริการด้านนี้ที่รวมเข้ากับการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดเพียงแค่ราคา 13000 บาทเท่านั้น (เป็นราคาที่รวมทุกค่าบริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) สำหรับส่วนของข้อมูลที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดเตรียมให้กับทางบริษัทของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงาน […]

1 min read 0

บริการเพื่อการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับบริการจดทะเบียนนั้นมีชื่อทางภาษาอังกฤษเต็ม ๆ ว่าBusiness Registration เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางเราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นบริการที่ลูกค้าค่อนข้างให้การตอบรับที่ดีมาก บริการนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ได้แก่ การจดทะเบียนเพื่อการจัดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกทะเบียนที่เป็นทะเบียนมูลค่าเพิ่ม, ทำการขึ้นทะเบียนด้านประกันสังคม , ทำการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อขอใบอนุญาตทำโรงงานหรือเพื่อขอใบอนุญาตสำหรับการส่งเสริมทางด้านการลงทุน , ทำการจดทะเบียน ทำการขอใหม่ […]