สำหรับส่วนนี้เป็นบริการที่สำคัญมากของธุรกิจเลยก็ว่าได้ เนื่องด้วย ในปัจจุบันมีทั้งเครือข่ายทางด้านบุคลากรและมีทรัพยากรที่มากพอกว่าในอดีตซึ่งนั่นยังรวมถึงเรื่องของความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลเกี่ยวกับส่วนของการเข้าเมืองร่วมด้วย บริษัทของเรามีที่ปรึกษาฝีมือดีที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณลูกค้าเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นมากที่สุด ทางเราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด คอยเตรียมพร้อมเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการและข้อจำกัดที่ทางลูกค้ากำหนดไว้เสมอ ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนั้นประกอบด้วย ทางลูกค้าจะต้องมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทรับรองให้โดยบริษัทนั้นจะต้องมีเงินทุนจำนวนสองล้านบาท มีการจ้างพนักงานที่เป็นสัญชาติไทยจำนวนสี่คนและมีรายรับเข้าบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวน600,000 บาทเพื่อการรับรองบุคคลต่างด้าวจำนวน 1 คนต่อ 1 ปี […]