0 min read 0

บริการเกี่ยวกับภาษี/การวางแผนเกี่ยวกับภาษีทั้งหมด

ประเด็นวางแผนเกี่ยวกับภาษีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางลูกค้านิยมเลือกให้บริษัทของเราเข้าไปดูแลเป็นอันดับต้น ๆ หากจะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? นั่นก็เป็นเพราะการที่ให้ทางบริษัทของเราเข้าไปดูแล เข้าไปจัดการรายละเอียดเรื่องภาษีให้สามารถทำให้ทางลูกค้าประหยัดเงินในส่วนของการเสียภาษีได้จำนวนมาก บริษัทของเราจะเน้นอาศัยช่องโหว่ที่มีอยู่ทางกฎหมายมาช่วยซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดแต่เป็นลักษณะของการออกแบบรูปแบบเพื่อการเสียภาษีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งล้วนดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายอย่างแน่นอน สำหรับรายละเอียดการยื่นภาษีแบบรายเดือนจะประกอบไปด้วย การดำเนินการยื่นภาษีเงินได้แบบภงด 1 ภงด.3 และ ภงด.53 , ดำเนินการยื่นภาษี […]

1 min read 0

บริการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน

สำหรับส่วนนี้เป็นบริการที่สำคัญมากของธุรกิจเลยก็ว่าได้ เนื่องด้วย ในปัจจุบันมีทั้งเครือข่ายทางด้านบุคลากรและมีทรัพยากรที่มากพอกว่าในอดีตซึ่งนั่นยังรวมถึงเรื่องของความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลเกี่ยวกับส่วนของการเข้าเมืองร่วมด้วย บริษัทของเรามีที่ปรึกษาฝีมือดีที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณลูกค้าเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นมากที่สุด ทางเราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด คอยเตรียมพร้อมเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการและข้อจำกัดที่ทางลูกค้ากำหนดไว้เสมอ ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนั้นประกอบด้วย ทางลูกค้าจะต้องมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทรับรองให้โดยบริษัทนั้นจะต้องมีเงินทุนจำนวนสองล้านบาท มีการจ้างพนักงานที่เป็นสัญชาติไทยจำนวนสี่คนและมีรายรับเข้าบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวน600,000 บาทเพื่อการรับรองบุคคลต่างด้าวจำนวน 1 คนต่อ 1 ปี […]

1 min read 0

มารู้จักบริการเสริมของเราสักเล็กน้อย…

สำหรับบริการของทางเรานั้นยังมีบริการเสริมอีกมากมายที่พร้อมจะรองรับความต้องการของทางลูกค้าอยู่เสมอซึ่งรายละเอียดของบริการเสริมทางเรานั้นบริษัทได้ทำการคิดอัตราค่าบริการแบบคร่าว ๆ ให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนไว้บางส่วนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาที่แสดงยังไม่รวมส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน การดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตัวอย่างราคาของบริการเสริม อาทิเช่น หากกรณีที่ทางคุณต้องการขอเลขผู้เสียภาษีพร้อมกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนนี้ราคาจะอยู่ที่3500 บาท ส่วนในกรณีขออนุมัติเพื่อการยื่นภาษีแบบออนไลน์ราคาจะอยู่ที่ 2000 บาท (แต่หากทางลูกค้าสนใจทำแบบบัญชีในลักษณะของรายเดือนทางเราจะไม่คิดบริการในส่วนนี้แต่อย่างใด) , หากกรณีของการจดเพื่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น […]

0 min read 0

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการตรวจสอบภายในของทางเรากันดีกว่า!!!!

สำหรับการตรวจสอบภายในนั้นวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ ก็คือ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนงบการเงินรายปีตามรูปแบบที่ควรจะเป็น ตามแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชี, เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจุดบกพร่องทางการดำเนินงานของระบบบัญชีที่สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ในอนาคต , เพื่อควบคุมระบบภายในและหลักทางด้านบัญชี , เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการทุจริตที่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เองก็ตาม สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ เรื่องของการวางแผน ส่วนนี้ทางเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานของทางบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น […]

0 min read 0

ลองเลือกเราให้ดูแลคุณดูสิ…

สำหรับเรื่องของการทำบัญชีนั้นทางบริษัทของเราเปิดมาเพื่อรองรับลูกค้าส่วนนี้โดยตรงอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าที่ยังคงติดปัญหาที่ว่าเพิ่งเปิดบริษัทใหม่มาหรืออาจยังไม่เคยดำเนินกิจการใด ๆ มาก่อน แบบนี้ทางเราได้กำหนดราคาแบบเหมาจ่ายขั้นต้นไว้ที่ราคา8000 บาทเท่านั้น (ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงของค่าดำเนินการปิดบัญชีและค่านำส่งส่วนงบการเงินไว้ด้วย) แต่หากใครที่สนใจบริการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทส่วนนี้ทางเราคิดค่าดำเนินการเพียงแค่ 10000 บาท ส่วนเรื่องของบริการด้านนี้ที่รวมเข้ากับการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดเพียงแค่ราคา 13000 บาทเท่านั้น (เป็นราคาที่รวมทุกค่าบริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) สำหรับส่วนของข้อมูลที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดเตรียมให้กับทางบริษัทของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงาน […]

1 min read 0

บริการเพื่อการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับบริการจดทะเบียนนั้นมีชื่อทางภาษาอังกฤษเต็ม ๆ ว่าBusiness Registration เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางเราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นบริการที่ลูกค้าค่อนข้างให้การตอบรับที่ดีมาก บริการนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ได้แก่ การจดทะเบียนเพื่อการจัดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกทะเบียนที่เป็นทะเบียนมูลค่าเพิ่ม, ทำการขึ้นทะเบียนด้านประกันสังคม , ทำการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อขอใบอนุญาตทำโรงงานหรือเพื่อขอใบอนุญาตสำหรับการส่งเสริมทางด้านการลงทุน , ทำการจดทะเบียน ทำการขอใหม่ […]

0 min read 0

มาทราบสิ่งที่คุณจะได้รับ…หากคุณเลือกเราให้ดูแลคุณ

เชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าหลายคนในที่นี่ที่อาจเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชีอยู่แต่หากคุณเลือกให้เราได้เป็นคนดูแลบัญชีให้กับคุณแล้วละก็สิ่งที่คุณจะได้รับมันช่างคุ้มกับเงินที่ต้องเสียไปอย่างแน่นอน อาทิเช่น คุณไม่ต้องมานั่งจ่ายเงินค่าจ้างแพงกว่าสถานที่อื่นเพราะเรามีคติในใจว่าเราจะให้มากกว่าที่เราได้รับนั่นจึงทำให้ลูกค้าจะได้รับงานที่ดีที่สุดในทุกงานเสมอ, คุณจะไม่มีวันถูกหลอกหรือถูกทิ้งงานแบบดื้อ ๆ , ทางทีมงานของเรามีความพร้อมในการทำงานตลอดเวลาคุณลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่าทางเราสามารถทำงานเสร็จตามกำหนดได้ทัน 100%, คุณสามารถเริ่มกิจการแบบไร้ความกังวลได้เลย เพราะ เราพร้อมให้คำแนะนำทางด้านบัญชีกับคุณตลอดระยะเวลาที่คุณเลือกให้เราดูแลคุณ ฯลฯ สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักพบเจอจากทางลูกค้าก่อนที่จะมาใช้บริการกับทางเรา ได้แก่ ทางบริษัทไม่มีเวลาในการลงมือทำเองเลยอยากหาคนมาทำให้แทน […]