บริการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน

สำหรับส่วนนี้เป็นบริการที่สำคัญมากของธุรกิจเลยก็ว่าได้ เนื่องด้วย ในปัจจุบันมีทั้งเครือข่ายทางด้านบุคลากรและมีทรัพยากรที่มากพอกว่าในอดีตซึ่งนั่นยังรวมถึงเรื่องของความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลเกี่ยวกับส่วนของการเข้าเมืองร่วมด้วย
บริษัทของเรามีที่ปรึกษาฝีมือดีที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณลูกค้าเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นมากที่สุด ทางเราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด คอยเตรียมพร้อมเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการและข้อจำกัดที่ทางลูกค้ากำหนดไว้เสมอ
ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนั้นประกอบด้วย ทางลูกค้าจะต้องมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทรับรองให้โดยบริษัทนั้นจะต้องมีเงินทุนจำนวนสองล้านบาท มีการจ้างพนักงานที่เป็นสัญชาติไทยจำนวนสี่คนและมีรายรับเข้าบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวน600,000 บาทเพื่อการรับรองบุคคลต่างด้าวจำนวน 1 คนต่อ 1 ปี
สำหรับเอกสารที่ต้องใช้เมื่อต้องการยื่นคำร้องเพื่อการขอใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตรจำนวน 3 ใบ (เป็นภาพใหม่ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน) , วีซ่าแบบชั่วคราว , ใบตม.6 (ส่วนบัตรขาออก) , ใบรับรองแพทย์ (ที่มีการกำหนดว่าไม่มีโรคต้องห้ามใด ๆ ใบนี้ต้องออกมาภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน) , รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการปฏิบัติงานของตัวผู้ยื่นคำร้อง , พาสพอร์ตฉบับจริง, แผนที่ตั้งที่แสดงถึงบริเวณที่ตั้งของตัวบริษัท นอกจากนี้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรทราบ คือ ในการเข้าทำงานนั้นผู้ยื่นคำร้องต้องไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษด้วยการจำคุกเป็นระยะเวลาห้าปีมาก่อน

Leave a Reply