ลองเลือกเราให้ดูแลคุณดูสิ…

สำหรับเรื่องของการทำบัญชีนั้นทางบริษัทของเราเปิดมาเพื่อรองรับลูกค้าส่วนนี้โดยตรงอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าที่ยังคงติดปัญหาที่ว่าเพิ่งเปิดบริษัทใหม่มาหรืออาจยังไม่เคยดำเนินกิจการใด ๆ มาก่อน แบบนี้ทางเราได้กำหนดราคาแบบเหมาจ่ายขั้นต้นไว้ที่ราคา8000 บาทเท่านั้น (ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงของค่าดำเนินการปิดบัญชีและค่านำส่งส่วนงบการเงินไว้ด้วย) แต่หากใครที่สนใจบริการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทส่วนนี้ทางเราคิดค่าดำเนินการเพียงแค่ 10000 บาท ส่วนเรื่องของบริการด้านนี้ที่รวมเข้ากับการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดเพียงแค่ราคา 13000 บาทเท่านั้น (เป็นราคาที่รวมทุกค่าบริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
สำหรับส่วนของข้อมูลที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดเตรียมให้กับทางบริษัทของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงาน คือ หนังสือดำเนินการรับรองบริษัท (ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสำเนาของรายชื่อผู้ถือหุ้นและเอกสารที่ใช้เพื่อการดำเนินบันทึกรายการบัญชี) , เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายสินค้และการรับเงินที่ได้จากทางลูกค้า อาทิเช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ , ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบนำฝากธนาคาร ฯลฯ , เอกสารรายจ่ายที่ไม่ได้มีเรื่องของภาษีซื้ออยู่ในนั้น อาทิเช่น ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทาง ฯลฯ , สเตทเมนต์ธนาคารบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เอกสารทั้งหมดนี้ทางเราได้จัดพนักงานรับและส่งเอกสารเตรียมไว้ให้กับคุณอยู่แล้ว ทางเราพร้อมไปรับเอกสารจากคุณลูกค้าได้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกแห่ง ส่วนเรื่องของอัตราค่าบริการนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ จำนวนเอกสารและความยากง่ายของตัวงานนั่นเอง

Leave a Reply